pinnos minnesfond 

PINNO-STÖDET 2024PINNO-STÖDET 2023
PINNO-STÖDET

För att Thomas “Pinno” Engströms engagemang och brinnande intresse för barn och ungdomars utveckling ska leva vidare inrättades en minnesfond. Fondens syfte är att stödja barn och ungdomar inom olika verksamheter som kanske inte har de bästa förutsättningarna men som har ett eget driv till utveckling.

Främjandet av minnesfondens ändamål ska i första hand ske genom utdelning av stöd till förening, funktionär och/eller individuell utövare (barn eller ungdom) för att främja möjligheter att driva verksamheten för att alla individer ska ha rätten att delta och inte begränsas av sina färdigheter eller ekonomiska förutsättningar. Stödet ska kunna vara avgörande för personens eller gruppens fortsatta utveckling.

Under hela sitt vuxna liv har eldsjälen Thomas ”Pinno” Engström varit engagerad som b.l.a. förbundskapten, utbildare, lagledare och ledare internationellt och nationellt inom både fotboll, bandy och dans. I dessa olika roller var glöden som störst när han fick se barn och ungdomar utvecklas, både individuellt och som grupp. Om utvecklingen skedde hos de som inte hade de bästa förutsättningarna ökade tillfredsställelsen.

Antalet barn, ungdomar och vuxna som utvecklats under Pinnos vingar är otaliga. Pinno har haft stor betydelse och inverkan på väldigt många individer och föreningar. Utdelningen av stödet är tänkt att ske under benämningen “Pinno-stödet” och delas ut årligen I samband med Thomas födelsedag den 21:a mars.

Tidigare års mottagare 

.