pinnos minnesfond 
Till minne av Thomas "Pinno" Engström

Under hela sitt vuxna liv har vår pappa, eldsjälen Thomas Engström varit engagerad som bl.a. förbundskapten, utbildare, lagledare och ledare internationellt och nationellt inom både fotboll, bandy och dans.

För att hans engagemang och brinnande intresse för barn och ungdomars utveckling ska leva vidare inrättade vi en minnesfond i hans ära.

Thomas "Pinno" Engström

En eldsjäl som togs ifrån oss alldeles förtidigt.
1957-2021


Pinno-stödet

För att Thomas “Pinno” Engströms engagemang och brinnande intresse för barn och ungdomars utveckling ska leva vidare inrättas en minnesfond. Fondens syfte är att stödja barn och ungdomar inom olika verksamheter som kanske inte har de bästa förutsättningarna men som har ett eget driv till utveckling.

Främjandet av minnesfondens ändamål ska i första hand ske genom utdelning av stöd till förening, funktionär och/eller individuell utövare (barn eller ungdom) för att främja möjligheter att driva verksamheten för att alla individer ska ha rätten att delta och inte begränsas av sina färdigheter eller ekonomiska förutsättningar. Stödet ska kunna vara avgörande för personens eller gruppens fortsatta utveckling.Nominera din kandidat till Pinnostödet 2024

Mejla in din nominering senast 31 januari 2024
Ditt namn E-post Kandidatens namn Motivering Jag accepterar reglerna och villkoren och integritetspolicyn Skicka in